Pełne wyszkolenie psa można podzielić na dwa etapy. Pierwszy to apel, inaczej można to nazwać „szkoleniem porządkowym”, drugi zaś to szkolenie specjalistyczne.

Szkolenie porządkowe musi przejść każdy pies, niezależnie od rasy. Szkolenie specjalistyczne jest już zależne od rasy, od tego, do jakiego rodzaju polowania pies ma być przeznaczony i do jakiego rodzaju polowania się nadaje. Szkolenie specjalistyczne można podzielić jeszcze na trzy zasadnicze działy: szkolenie w polu, w wodzie i w lesie.

Szkoląc psa należy wybrać właściwą metodę, tak aby w czasie szkolenia nie powstały nieporozumienia między psem a wychowawcą. Trzeba uwzględnić typ psa, jego właściwości osobnicze i w zależności od tego prowadzić szkolenie. Sposób myślenia wychowawcy powinien być dostosowany do umysłowości psa i jego sposobu odbierania zjawisk, a więc oparty na dobrej znajomości psychiki psa.

Wychowawca powinien byćspokojny, cierpliwy, wyrozumiały, opanowany, bez gwałtownych reakcji, a jednocześnie postępujący konsekwentnie i stanowczo. Należy unikać automatyzmu w szkoleniu. W trakcie szkolenia stosuje się nagrody i kary. Nagrody to smakołyk, pogłaskanie, słowna pochwała, zwolnienie z rozkazu, czyli zgoda na bieganie i zabawę. Karami są: nagana słowna, ostre pociągnięcie smyczą-obrożą kolczastą, pozostawienie na „waruj”, wzięcie na smycz, strzał z procy, a dopiero w ostateczności świśnięcie czy uderzenie batem lub cienką witką. Nie należy bić ręką, gdyż pies kojarzy sobie rękę z wychowawcą i zaczyna wykazywać wobec niego lęk. Należy zwracać uwagę, aby pies w chwili wymierzania kary nie uciekał, a więc musi być trzymany na smyczy, ponieważ doskonale skojarzy sobie uniknięcie kary z możliwością ucieczki. Pochwała „tak-dobrze”, pieszczotliwe pogłaskanie czy poklepanie psa z czasem zastąpi smakołyk. W trakcie szkolenia, po poprawnym wykonaniu rozkazu, pies powinien być nagrodzony.

Każdy pies powinien być poddawany ustawicznej, funkcjonalnej gimnastyce umysłowej i ruchowej. Należy pamiętać, że pies bez treningu z czasem zatraca odruchy warunkowe. Dla psa wyszkolonego konieczny jest trening, przynajmniej raz w tygodniu. Warunkami utrudniającymi szkolenie sąupał, mróz, deszcz, śnieg, zmęczenie psa, pora bezpośrednio po karmieniu, silny wiatr, bliskość grzejącej się suki, teren przyległy do rojnych, gwarnych ośrodków.